Wy dogge us best Wie zijn wij
  • Wie zijn wij

Ons motto is "Zingen houdt je jong".
Het is gezellig en goed voor lijf en leden.Wy dogge ús bêst is een gemengd vierstemmig seniorenkoor.
De leeftijd van de koorleden is vanaf 50 jaar tot ruim in de 80 jaar.

Ons uitgangspunt is:

"Zingen houdt je jong"

Het koor bestaat sinds 1947 en telt momenteel ruim 35 leden.
Verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen.

Iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur wordt er op een gezellige, maar serieuze manier gerepeteerd, in het kerkgebouw Pniël, Leliestraat 3-5 te Heerenveen.

Het koor geeft regelmatig concerten in serviceflats, verzorgings-, verpleeghuizen en op uitnodiging in onder andere: Heerenveen, Sneek, Lemmer, Gorredijk, Akkrum en Wolvega.
Ons optreden duurt gemiddeld 1,5 uur, waar ook plaats is voor onze solozanger en een piano intermezzo.

Wij hebben een veelzijdig repertoire en zingen onder andere in het: Nederlands, Fries, Engels, Duits, Afrikaans, Russisch en Japans.

Ook doet ons koor jaarlijks mee aan de uitvoering van de federatie van zangkoren in de gemeente Heerenveen.