Wy dogge us best Bestuur
  • Bestuur

Heeft u vragen aan het bestuur,
stel deze vraag gerust.Het bestuur vergadert elke maand over lopende en toekomstige zaken.
Het beleid is er op gericht om:
Het al bestaande brede repertoire kritisch te blijven volgen.
Zorgen voor de juiste verdeling van muziekstukken.
Er zorg voor dragen dat ieder lid het gevoel heeft, dat zijn / haar inbreng belangrijk is.

Evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Functie vacant
Secretaris: Margje Jonker - de Veen Tel: 0513 - 795066
Penningmeester: Bonja Mulder Tel: 0513 - 640416

Public Relation:

Public Relation: ( Mail via knop contact) Aaltje Bouma

Muziek commissie:

Bibliothecaris: Funtie vacant