Wy dogge us best Archief
  • Archief

Hier kunt u verslagen lezen,
foto's bekijken van optredens etc. etc.

It koar eartiids.
It koar "Wy dogge ús bêst"is begjin maaie 1947 oprjochte.
Oprjochter en ek dirigint wie frou Drijfhout.
It koar hat jierrenlang diel útmakke fan de Sociëteit yn it "Posthús" Hjir koe men fierdersoan hânwurkje, bingo, spielje, kaarte en sa fierder.
Yn 1985 is de sjongersgroep derby wei gien.
It koar krige doe in eigen bestjoer.
Dirigint wie frou Iet de Jong, de pianobegelieding waard fersoarge troch frou de Haan, frou de Ruiter bespiele de fioele.
Ek doe songen hja yn rest- en fersoargingshuzen.
Yn de rin fan it bestean ha fierdersoan diriginten west: frou de Haan en frou Bruinsma.

Het verleden van het koor.
Het koor "Wy dogge ús bêst" is begin mei 1947 opgericht.
Oprichter en dirigent was mevrouw Drijfhout.
Het koor heeft jaren lang deel uitgemaakt van de Sociëteit in het "Posthuis" Hier kon men verder ook meedoen met handwerken, bingo, spelletjes, kaarten en nog veel meer.
In 1985 is het zangkoor hierbij weg gegaan.
Het koor kreeg een eigen bestuur.
Dirigent was mevrouw Iet de Jong, de pianobegeleiding werd verzorgd door mevrouw de Haan, mevrouw de Ruiter speelde viool.
Ook werd er gezongen in de rust- en verzorgingshuizen.
In de loop van het bestaan zijn er verschillende dirigenten geweest zoals mevrouw de Haan en mevrouw Bruinsma.

2018:
26 april:
Verslag voorjaarsconcert

Kranten knipsel Meer info.

2009:
6 november:
44e federatieconcert te Heerenveen

Kranten knipsel Meer info.

18 Juni:
Donderdag 18 Juni was weer de dag dat we met het koor ter afsluiting van een druk seizoen van repeteren en veel optredens , er gezellig op uit trokken .
De keuze was dit keer gevallen op het openlucht laagveenderij museum in Nij Beets .
De ontvangst was met koffie en wat lekkers,waarna er een film werd vertoond .
We werden in een paar groepjes verdeeld en door vrijwilligers van it Damshûs over het terrein rondgeleid .
Zeer leerzaam. Het was dan ook zo maar 12 uur ,de tijd dat er voor ons een lunch klaar stond in Piers Hiem.
We kregen ook daar een goede ontvangst ,en lieten ons de soep en de vele soorten brood heerlijk smaken.
Na de lunch weer terug naar it Damhûs ,waar de praam op ons lag te wachten die ons ( Al zingend )
en soms plat op de buik om onder de lage bruggetjes door te komen naar het Sudergemaal bracht.
Ook hier een goede uitleg en een demonstratie malen, met het oude gemaal,dat er voor zorgde dat ze er vroeger toch een beetje droge voeten hielden .
Op de terugvaart nog even gezongen voor Anneke Bouma ,die deze dag jarig was maar de dag niet wilde missen.
We kunnen terugzien op een geslaagde dag.
9 april:
Theeconcert samen met het koor de Wâldsang Dit was weer een zeer druk bezochte middag.

Kranten knipsel Meer info.

8 februari:
Op uitnodiging van het Apostolisch genootschap heeft ons koor en vele andere deelnemers een bijdrage geleverd aan het goede doel:
"WERELD KINDEREN"
Deze middag was een groot succes.

2008:
7 november:
Veelkleurig Federatieconcert in Europalaankerk.

Kranten knipsel Meer info.

3 april:
Jaarlijks Theeconcert samen met koor de Wâldzang.

22 januari:
Optreden in de activiteiten zaal van Mienskipssintrum Leppenhiem in Akkrum.

Kranten knipsel Meer info.

2007:
26 april:
"Wy dogge ús bêst" viert dit jaar haar 50 jarige bestaan met een jubileumconcert.
Het wordt een gevarieerd programma met liedjes in verschillende talen afgewisseld door orgel, pianospel en solo zang.
Het koor staat onderleiding van Lars Mulder en als gastpianist treedt op Johan Bijhold.

Kranten knipsel Meer info.   Kranten knipsel Meer info.

2006:
14 oktober:
Heeft ons koor mee gedaan aan een koren festival te Joure.
Dit was een festival voor de 3 noordelijke provincies.
Wij zijn daar door een professionele jury, met een zeer goede beoordeling beloond.

13, 14 en 15 juli:
Openingsspektakel Sportstad Heerenveen.

Kranten knipsel Meer info.